Promotion “Dlaboka Bolka” – TV VIS (Strumica, avril 2014)
by on avril 19, 2014 in

At the ocassion of the promotion of the new release – the song « Dlaboka Bolka », Ellen Jenny has been invited at TV Kanal VIS, local macedonian TV station located in Strumica, Macedonia.

Here are some pictures (+video) from the recording day of the interview in the TELEVIZIJA VIS – tv show prepared by Goran (journalist) & Ivo Jankov (cameraman). The interview went on the TV several times during april 2014.

– – – – – – – – – – – – – – –

По повод промоцијата на песната « Длабока Bolka » Елен Џени беше поканета во ТВ Канал ВИС, локална македонска ТВ станица во Струмица, Македонија.

Еве некои слики (+ видео) од денот кога се снимаше интервјуто во телевизијата. Емисијата ја подготвија Горан (новинар) и Иво Јанков (камерман).  Интервјуто се емитуваше на ТВ повеќе пати во текот на април 2014.

TV Kanal VIS Strumica 3 TV Kanal VIS Strumica 1 TV Kanal VIS Strumica 2

Laisser un commentaire

Ellen Jenny © 2014